Solberg & Larsen

Info om eventet

Banko

Tekst om eventet…

Fonden Sydkystens Idrætsanlæg, Espergærde

Fonden ejer og driver Espergærdehallen, Tennishallen samt Tennis- og Fodboldklubhusene på Gymnasievej.

Fonden bortforpagter endvidere cafeteriaet i klubhuset på Gymnasievej.

Udgifterne til driften afholdes af Helsingør Kommune. Hallens personale, herunder det personale som servicerer fodboldklubhuset, er ansat af Fonden, og refererer til Fondens bestyrelse.

Espergærdehallens udlejningsplan: Klik her